Rasmussen & Marker

Cases

Rapporter & Analyser

Vi laver analyser og rapporter for bl.a. kommuner og fonde, der ønsker større indsigt i kulturområdet for at kunne træffe strategiske beslutninger. Vi laver også projektmodning for kulturinstitutioner, der ønsker at bygge nyt.

Rapport - Realdania

Vi laver analyser og rapporter for fonde, kommuner, styrelser og interesseorganisationer. Vi har for eksempel lavet en stor rapport ”Museumslandskabet” for Realdania, der ønsker større indblik i kulturpolitikken og museernes vilkår for at kunne træffe strategiske beslutninger, når de uddeler støtte til de danske museer.

Projektmodning - Historiecenter Dybbøl Banke

Vi laver projektmodning for kulturinstitutioner, der ønsker at bygge nyt. Vi har foreksempel lavet et stort formodningsprojekt for Historiecenter Dybbøl Banke, der ønsker en omfattende udvidelse af centeret. Vi hjalp med konceptudvikling, målgruppefokusering og forretningsudvikling, samt at sikre lokalpolitisk opbakning til udvidelsen.

Kommunikation

Vi rådgiver en række af landets førende kulturinstitutioner om, hvordan de får pressedækning, optræder i medierne og påvirker politiske beslutninger.

Medietræning - Den Kongelige Opera

Vi laver medietræning for topchefer i kulturlivet. Vi har for eksempel lavet et stort forløb med daværende operachef på Det Kongelige Teater, Sven Müller. Over fem sessions blev operachefen trænet i at optræde i avis, radio og tv, samt holde taler for større forsamlinger.

Presserådgivning – Innova Concrete

Vi er presserådgivere for flere af landets største kulturinstitutioner, og har siden 2015 stået bag mere end 400+ artikler, indslag og kronikker i de landsdækkende medier. Vi har bl.a. hjulpet Innova Concrete med at gøre udpegningen af Vikingeskibshallen i Roskilde som europæisk kulturarv til en tophistorie i medierne.

Politisk Interessevaretagelse - Experimentarium

Vi hjælper kulturinstitutioner og interesseorganisationer med at påvirke politiske beslutninger. Vi har for eksempel hjulpet VPAC-centrene, hvor Experimentarium har formandsposten, med en proaktiv lobby-indsats, der skulle forhindre, at de 16 oplevelsescentre blev ramt af besparelser.

Ledelse & Innovation

Vi rådgiver om ledelse og innovation, der sætter kulturinstitutioner i stand til at forfølge en strategi, udvikle nye produkter og implementere løsningerne.

Udvikling af nye formidlingsgreb - Nationalmuseet

Vi rådgiver om ledelse og innovation, der sætter kulturinstitutioner i stand til at forfølge en strategi, udvikle nye produkter og implementere løsningerne. Vi har foreksempel lavet et stort forløb for Nationalmuseet, der skulle styrke museets evne til at nå ud til ”ikke-brugerne” og indlede en ny tid med andre typer af formidling.

Udvikling af nyt museum - Landskabsmuseet

Vi hjælper kulturinstitutioner, der vil bygge nyt, fra idé til realisering. Vi har for eksempel siden 2016 hjulpet Øhavsmuseet i Faaborg, der ønsker at skabe en helt ny type museum, der gennem landskabet viser vigtige historiske epoker i Danmarks historie.

Facilitering af konferencer, debatter og møder

Har du brug for en ordstyrer eller foredragsholder? Lasse Marker er tidl. radiovært på P1 og tv-vært på DR2, og er i dag en af de mest benyttede ordstyrere og foredragsholdere i dansk kulturliv. 

Facilitering af konference – DPA

Har du brug for en ordstyrer eller foredragsholder? Lasse Marker er tidl. radiovært på P1 og er en af de mest benyttede ordstyrere og foredragsholdere i dansk kulturliv. Han var for eksempel konferencier på DPA’s 100 års jubilæum på Bremen Teater og har desuden modereret konferencer, debatter og møder for Statens Kunstfond, Slots- og Kulturstyrelsen og Nationalmuseet.

Ordstyrer på debat – Den Sorte Diamant

Lasse Marker er tidligere radiovært på P1 og tv-vært på DR2 og er i dag en af dansk kulturlivs mest benyttede ordstyrere. Han er fast ordstyrer på Kulturmødet og har modereret debatter på bl.a. Den Sorte Diamant, Børsen og Københavns Universitet.

Mødeleder – Odense Kommune

Vi hjælper kommuner med politikudvikling. Vi har faciliteret interne møder i forbindelse med bl.a. Odense Kommunes og Guldborgsund Kommunes udvikling af en ny kulturpolitik, og har desuden faciliteret interne møder for bl.a. Slots- og Kulturstyrelsen.

Foredragsholder – Region Midtjyllands Bibliotekschefer

Lasse Marker er en af de mest benyttede foredragsholdere i dansk kulturliv. Han har holdt foredrag om kulturpolitik og kulturjournalistik for bl.a. Region Midtjyllands bibliotekschefer, Egnsteatrene, ODM, Danske Ark og en række kommuner og netværk.

Forretningsudvikling

Vi hjælper kulturinstitutioner, kommuner og regioner med at udvikle sunde kulturforretninger og dermed at have fokus på flere ”bundlinjer”. Det er alt fra opbygning af business-cases, dataindsamling, samt udvikling af organisationen og nye publikumsrettede tiltag.

Forretnings- og publikumsudvikling – DEOO

Vi hjælper kulturinstitutioner med at udvikle sunde kulturforretninger og dermed at have fokus på flere ”bundlinjer”. Vi hjælper for eksempel DEOO, der ønsker at styrke de klassiske orkestre og ensemblers evne til at tiltrække nye gæster og øge frekvensen af de gæster, der allerede går til klassiske koncerter.

Forretningsudvikling - Slagelse Kommune

Vi hjælper kulturinstitutioner med at udvikle deres forretningsmæssige side. Vi har for eksempel hjulpet Slagelse Kommune med forretningsudvikling på Kongegaarden i Korsør. Vi arbejdede med bestyrelsens strategiske fokus på udstillingsaktiviteter kombineret med nye mulige indtægtskilder og borgerinddragelse.

Brugerundersøgelser & Segmentering

Vi laver brugerundersøgelser med afdækning af publikumspotentiale, kendskab, barrierer for deltagelse m.m. Vi bruger både kendte segmenteringsværktøjer og udvikler unikke segmenter målrettet den enkelte institution.

Brugerundersøgelse – De fem store kulturinstitutioner i Odense

Vi hjælper kulturinstitutioner med at lære deres eksisterende og potentielle brugere bedre at kende. Vi har for eksempel lavet en stor kvantitativ brugerundersøgelse for Odenses fem største kulturinstitutioner: Odense Teater, Odense Symfoniorkester, Brandts, Danmarks Jernbanemuseum og Odense Bys Museer.