Rasmussen & Marker

Foto: Henriette Frausing

Forretnings- og publikumsudvikling – DEOO

Vi hjælper kulturinstitutioner med at udvikle sunde kulturforretninger og dermed at have fokus på flere ”bundlinjer”.

Vi hjælper for eksempel DEOO, der ønsker at styrke de klassiske orkestre og ensemblers evne til at tiltrække nye gæster og øge frekvensen af de gæster, der allerede går til klassiske koncerter.

Vi har afsluttet første del af et 3-årigt forløb med en analyse af alle orkestres og ensemblers forretningsgrundlag og deres aktuelle arbejde med publikumsudvikling.

Rapporten rummer 10 temaer inden for forretnings- og publikumsudvikling, som det klassiske musikliv bør adressere, samt en række anbefalinger inden for datadreven udvikling, forretningsmæssige tiltag over for publikum, samt organisationsudvikling.  

Cases

Forretningsudvikling

Vi hjælper kulturinstitutioner, kommuner og regioner med at udvikle sunde kulturforretninger og dermed at have fokus på flere ”bundlinjer”. Det er alt fra opbygning af business-cases, dataindsamling, samt udvikling af organisationen og nye publikumsrettede tiltag.

Forretningsudvikling - Slagelse Kommune

Vi hjælper kulturinstitutioner med at udvikle deres forretningsmæssige side. Vi har for eksempel hjulpet Slagelse Kommune med forretningsudvikling på Kongegaarden i Korsør. Vi arbejdede med bestyrelsens strategiske fokus på udstillingsaktiviteter kombineret med nye mulige indtægtskilder og borgerinddragelse.