Rasmussen & Marker

Foto: Lasse Hyldager

Projektmodning - Historiecenter Dybbøl Banke

Vi laver projektmodning for kulturinstitutioner, der ønsker at bygge nyt. Vi har foreksempel lavet et stort formodningsprojekt for Historiecenter Dybbøl Banke, der ønsker en omfattende udvidelse af centeret.

Arbejdet var kollaborativt med inddragelse af bestyrelser, erhvervsliv, myndigheder og andre interessenter, der bidrog til konceptudvikling, målgruppefokusering og forretningsudvikling. Rapporten indeholdt ligeledes en afdækning af turismepotentialet, samt en kommerciel plan for salg, licensiering, prispolitik m.m.

Cases

Rapporter & Analyser

Vi laver analyser og rapporter for bl.a. kommuner og fonde, der ønsker større indsigt i kulturområdet for at kunne træffe strategiske beslutninger. Vi laver også projektmodning for kulturinstitutioner, der ønsker at bygge nyt.

Rapport - Realdania

Vi laver analyser og rapporter for fonde, kommuner, styrelser og interesseorganisationer. Vi har for eksempel lavet en stor rapport ”Museumslandskabet” for Realdania, der ønsker større indblik i kulturpolitikken og museernes vilkår for at kunne træffe strategiske beslutninger, når de uddeler støtte til de danske museer.